Lektorská a grantová činnost (výběr)

 • Hlavní řešitelka grantu Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu, řešený katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (podpořený Technologickou agenturou ČR projekt č. TL04000033, 2020-2022).

 

 • Lektor poradenských skupin od roku 1992

 

 • Krátkodobé kurzy „Vedení poradenského rozhovoru“, Trauma u dětí realizované pro IPIPPAP Olomouc, Magistrát města Olomouce, Caritas Olomouc (akreditace), Azylové domy, SPIN Praha, Spolu Olomouc, Acorus Praha, Středisko sociální prevence Olomouc

 

 • Lektor projektu PHARE 2003 RLZ, Ostravské univerzity „Systém dalšího vzdělávání učitelů ZŠ v oblasti sociální práce“ (2006)

 

 • Lektor AISIS Kladno- projekt Malé granty pro učitele : Projektový management pro učitele (2006-2007)

 

 • Projekt Zažít spolu (2007-2008)

 

 • Projekt VACLAV  (CZ 1.07/1.3.07/22.0002/ Vedení poradenského rozhovoru I-III, (2009), Krizové situace výuky a jejich řešení (2010), Sebereflexe a interakce (2010) PPP ÚK a Zařízení pro další vzd.PP Teplice

 

 • Projekt Člověk hledá člověka: Lektor projektu ESF pro pracovníky Dětských domovů Středočeského kraje Trauma u dětí (2010) modul Práce s traumatizovaným dítětem

 

 • Projekt operační program Lidské zdroje a zaměstnanost „Dokážu to?“- semináře Vývojové aspekty adolescence a potenciální vznik závislostí, Osobnost ve vývojové krizi a její vliv na závislé chování (2010)- P-centrum Olomouc

 

 • Projekt  V jednom světě – volnočasová práce s dětmi v PL Šternberk (2013)

 

 • Lektor: Letní škola rozvoje pedagogických dovedností (2012), Komunikace, vývojová specifika a úkoly dospívání (2013) –  ŠZPDVPP Hradec Králové

 

 • Projekt Vzděláváním k efektivním sociálním službám: Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s traumatizovaným dítětem (2013-2014) VOŠ Caritas Olomouc

 

 • „250“ studium pro prevenci sociálně patologických jevů pro výchovné poradce a preventisty na ZŠ, úsek primární prevence P-centrum Olomouc (2015)

 

 • Projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 (2017)

 

 • Projekt PŘÍRODA „Přírodovědné oborové didaktiky a praktikující učitel“, reg. CZ.02.3.68/0.0/16_011/0000669, (2017)