Odborná praxe
 Výběr z dosavadní praxe :

  • Odborný asistent – Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc (od 2018 – doposud)
  • Odborný asistent – Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP, Olomouc (2015 – 2018)
  • Klinický psycholog – soukromá klinická praxe, nestátní zdravotnické zařízení, Olomouc (2007 – doposud)
  • FN Motol- Pediatrická klinika (2007 – 2008) klinický psycholog
  • Pracoviště Ordinace klinického psychologa (2002 – 2006) psycholog
  • Diagnostický ústav pro mládež Brno, pracoviště Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kroměříž (1997 – 2004) psycholog
  • Psychiatrická léčebna Kroměříž (1988 – 1994) zdravotní sestra a následně terapeut