Profesní zaměření

 • Dětské psychologické poradenství a diagnostika
  – psychologické vyšetření dítěte – intelektové schopnosti, zjištění možných příčin problémového chování, rodinná diagnostika
  – poradenství pro rodiče
  – terapeutické vedení dětí a dospívajících

 

 • Poradenství a terapie pro dospělé
  – Individuální poradenství a terapie
  – Aktuální krizové životní situace, doprovázení při řešení dlouhodobých problémů, psychosomatické problémy, osobní a vztahové problémy, úzkostné stavy, posttraumatické obtíže

 

 • Práce metodou Somatic Experiencing ®
  – trauma práce podle Petera Levina.