Poradenství a terapie pro dospělé

Individuální poradenství a terapie 

Aktuální krizové životní situace, doprovázení při řešení dlouhodobých problémů, psychosomatické problémy, osobní a vztahové problémy, úzkostné stavy, posttraumatické obtíže.