Ceník

  • Jednorázová konzultace,
    systematická individuální terapie (50-60 min.)             800,-Kč
  • Práce s klienty metodou Somatic Experiencing® (SE) 900,-Kč
  • Supervize (45 min)                                                            1.000,-Kč
  • Vyšetření školní zralosti + zpráva                                  2.000,-Kč
  • Komplexní psychologické vyšetření                              3.000,- Kč
    (vyšetření, vyhodnocení, konzultace nad výsledky, včetně zprávy) 
  • Vypracování odborné zprávy z vyšetření                       500,-Kč

Objednání termínu sezení je možné emailem.
V případě změny nebo zrušení termínu je nutné se odhlásit telefonicky nejméně 24 hodin před smluveným termínem – pokud tak nebude učiněno, je nutné uhrazení částky i přes neuskutečněné sezení.

Sezení nejsou hrazena ani dotována žádnou zdravotní pojišťovnou.

Somatic Experiencing® akreditovaná sezení pro účastníky výcviku podle aktuálního ceníku asistentského týmu.