Kvalifikace, vzdělání, specializované kurzy a výcviky

  • VŠ – FF UP Olomouc – jednooborová psychologie (1999), rigorózní zkouška z klinické psychologie
  • Atestace z klinické psychologie (2006)
  • Pedagogická způsobilost pro výuku předmětu psychologie
  • Somatic Experiencing® practitioner (SEP) – certifikováno EASE 2013
  • Tělo a krize – Remedium Praha, Management krizových situací – hromadná neštěstí
  • Katatymně imaginativní psychoterapie, Satiterapie, Proces orientovaná psychologie
  • Homeopatie (dvouleté specializační studium CEDH)
  • Videotrénink interakcí (SPIN Praha)
  • Odborné semináře IPVZ Praha a další krátkodobé odborné kurzy