Publikační činnost
 Výběr z publikační činnosti:

  • Kapitoly v odborné knize:

Němcová, L. (2017). Diagnostika traumatu u dětí. In O. Matoušek (Ed.), Dítě traumatizované v blízkých vztazích. 1. vyd. Praha: Portál. Kap. 7, s. 69-78, ISBN: 978-80-262-1242-3.  208 s.

Němcová, L. (2017). Obecné zásady podpory a terapie. In O. Matoušek (Ed.), Dítě traumatizované v blízkých vztazích. 1. vyd. Praha: Portál. Kap. 9, s. 95-104. ISBN: 978-80-262-1242-3, 208 s.

Němcová, L. (2017). Rizika spojená s podporou a terapií. In O. Matoušek (Ed.), Dítě traumatizované v blízkých vztazích. 1. vyd. Praha: Portál. Kap. 11, s. 119-125. ISBN: 978-80-262-1242-3,  208 s.

  • Monografie:

Jochmannová, L. (2021). Trauma u dětí. Grada.

Jochmannová, L. & Kimplová, T. (Eds.) a kol. (v tisku). Psychologie zdraví. Grada.

Svoboda, J., Jochmannová, L. (2018). Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie. Portál Slovakia.

Němcová, L., Svoboda, J. (2017). Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin. Praha: Triton.

Svoboda, J., Němcová, L. (2015). Krizové situace výchovy a výuky. Praha: Triton.